top of page

Privacyverklaring:

Privacyverklaring

Memory-z, gevestigd aan Wierde 36

9965 TB Leens, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.memory-z.nl  06-55548883

Marcella Werkman is de Functionaris Gegevensbescherming van Memory-z. Zij is te bereiken via info@memory-z.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

WerkmanFotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Memory-z verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou, dit omdat Memory-z vanwege haar fotografie werkzaamheden beeldmateriaal van jou maakt en opslaat:

– ras

– godsdienst of levensovertuiging

– gezondheid

– seksuele leven

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Memory-z verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

-Het beeldmateriaal dat Memory-z van jou maakt en opslaat, wordt gebruikt voor promotie op social media kanalen, in drukwerk en op deze website (tenzij anders afgesproken)

-Memory-z analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

– Memory-z verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Memory-z neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Memory-z ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Memory-z bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoons- & adresgegevens > Bewaartermijn: 10 jaar > Reden: wettelijk verplicht i.v.m boekhouding.

Personalia (geslacht/ras/seksuele leven) . Bewaartermijn: levenslang > Reden: het fotomateriaal dat ik van je maak, blijft levenslang bewaard op harde schijven in mijn archief.

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch > Bewaartermijn: 10 jaar > Reden: wettelijk verplicht i.v.m boekhouding.

Gegevens over jouw activiteiten op onze website > Bewaartermijn: levenslang > Reden: Google Analystics verzamelt deze gegevens en slaat ze op zodat ik mijn website kan blijven verbeteren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Memory-z deelt jouw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst met jou en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. (zoals de Belastingdienst of het leveren van fotoproducten rechtstreeks door de leverancier).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Memory-z gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Memory-z gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar ]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door WerkmanFotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@memory-z.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek

Memory-z wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WerkmanFotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@memory-z.nl

Leens, 1 januari 2024

bottom of page